Transport GRATUIT pentru comenzile peste 100 lei

Tel: 0737899822

Newsletter

Newsletter

Pentru a primi cele mai noi stiri si oferte de la noi aboneaza-te la newsletter.

Meniu
Cosul meu

Termeni și condiții

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

Domeniul www.cumparamedicamente.ro este administrat de Ecofarmacia Network S.R.L., o societate cu răspundere limitată cu sediul în Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 2, spațiul CA1, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1172/2009, având cod de înregistrare fiscală RO25856816 (”Vânzătorul” sau ”Societatea”).

 

 1. DEFINITII

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, următorul înțeles:

ECOFARMACIA - Ecofarmacia Network S.R.L., o societate cu răspundere limitată cu sediul în Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 2, spațiul CA1, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1172/2009, având cod de înregistrare fiscală RO25856816.

SITE – domeniul www.cumparamedicamente.ro

CONȚINUT are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui mesaj trimis Utilizatorilor sau Clienților prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele acestora, practicate de către Vânzător pe Site sau de către un partener contractual al acestuia, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător.

PRODUSE – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Clientului ca urmare a încheierii Contractului.

UTILIZATOR - persoana fizică care are sau obține acces la Conținutul Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Vânzător (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Vânzător și acesta, respectiv prin crearea și utilizarea unui Cont pe Site.

CLIENT - Utilizator care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

COMANDA - document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client, prin care Clientul transmite Vânzătorului intenția de a achiziționa Produse de pe Site, cu indicarea expresă a acestora, la prețul și în conditiile menționate pe Site. Rezervarea unui Produs disponibil pe Site, fără finalizarea Comenzii, nu reprezintă o Comandă.

CONT - ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricționate ale Site-ului.

CONTRACT - reprezinta o Comandă confirmată și acceptată de către Vânzător.

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), cu privire la Produsele și/sau promoțiile desfășurate de către Vânzător într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Ecofarmacia față de informațiile conținute în acesta.

UTILIZARE ABUZIVĂ - reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Vânzătorului sau societăților afiliate acestuia.

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui Site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare. 

 

 1. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prezentul Document stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului și/sau a Conținutului acestuia de către Utilizator și/sau Client.

2.2. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea Conținutului Site-ului, respectiv lansarea de Comenzi pe Site, implică aderarea Utilizatorului și/sau a Clientului la acești ”Termeni și Condiții”, cu excepția cazului în care Utilizatorul/Clientul vor fi fost informați că, pentru conținutul respectiv, se aplică condiții de utilizare distincte.

2.3. Utilizatorul/Clientul este unic răspunzător pentru toate activitățile care decurg din folosirea Site-ului/Conținutului acestuia. Utilizatorul/Clientul va răspunde pentru încălcarea prezentului Document și utilizarea Site-ului cu nerespectarea acestuia, pentru încălcarea drepturilor Ecofarmacia și pentru orice daune provocate Site-ului, Conținutului acestuia, societății Ecofarmacia sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Vânzătorul descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul Document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății, Ecofarmacia își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesul Clientului la Conținut. În acest caz, Utilizatorul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al Vânzătorului pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate. 

2.4. Utilizatorul/Clientul își poate revoca acordul cu privire la conținutul prezentului Document oricând va considera de cuviință, prin contactarea Ecofarmacia la datele de contact indicate pe Site sau prin exprimarea intenției de revocare prin intermediul opțiunilor existente pe Site sau în cuprinsul  mesajelor primite de către Utilizator/Client, destinate special acestui scop.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la serviciile oferite de Ecofarmacia prin intermediul Site-ului și la primirea newslettere-lor și/sau comunicărilor din partea Ecofarmacia de orice natură (poștă electronică, apel telefonic, SMS, etc).

2.6. Ca urmare a neacceptării acestor ”Termeni și Condiții”, Ecofarmacia va șterge toate datele care fac referire la Utilizator/Client din baza de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte părți daune-interese.

2.7. Utilizatorul/Clientul va putea reveni în orice moment asupra deciziei de a-și revoca acceptul dat, prin exprimarea acordului cu privire la conținutul Documentului, în forma în vigoare la acel moment.

2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat cu privire la acești ”Termeni și Condiții” pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va fi achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Ecofarmacia.

2.9. Acest Site este adresat doar Utilizatorilor/Clienților persoane fizice cu varsta minimă de 18 ani, cărora nu le-a fost interzis accesul pe Site, indiferent de motivul care a stat la baza respectivei interdicții. Prin transmiterea unei Comenzi, Clientul confirmă că a citit și a acceptat Termenii și Condițiile și că îndeplinește condițiile pentru formularea respectivei Comenzi.

 

 1. Politica de vânzare online

3.1. Dispoziții generale

3.1.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi este permisă oricărui Utilizator și/sau Client care are creat un Cont pe Site.  

3.1.2. Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Clienți/Utilizatori.

3.1.3. Pentru motive justificate, Ecofarmacia își rezervă dreptul de a limita posibilitatea Clientului/Utilizatorului de a lansa Comenzi pe Site și/sau de a utiliza anumite modalități de plată și/sau de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în cazul în care consideră că, prin conduita sau activitățile Clientului/Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Ecofarmacia și/sau Site-ul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Vânzătorului pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.1.4. Accesând Site-ul, Utilizatorul este responsabil pentru toate operațiunile efectuate de acesta prin accesarea Contului și parolei personale. Ecofarmacia nu răspunde pentru greșelile intervenite ca urmare a folosirii neglijente a Contului și parolei Utilizatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Ecofarmacia nu răspunde pentru securitatea și confidențialitatea contului și parolei Utilizatorului.

 

3.2. Produse

3.2.1. Vânzătorul poate publica pe Site informații despre produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Societatea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

3.2.2. Produsele achiziționate prin intermediul Site-ului sunt destinate exclusiv uzului personal și nu vor putea fi comercializate ulterior achiziționării acestora de la Vânzător.

3.2.3. Vânzătorul va putea limita, unuia sau mai multor Clienți/Utilizatori, capacitatea de achiziționare a unor Produse disponibile pe Site la un moment dat, în condițiile menționate în prezentul Document.

3.2.4. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (inclusiv imagini și descrieri ale acestora) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Ecofarmacia, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.2.5. În descrierea și prezentarea Produselor disponibile pe Site, Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse  sau accesorii, care se poate să nu fie incluse în costurile Produselor respective. 

3.2.6. Toate produsele comercializate pe Site beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și se bazează pe obținerea, de către Ecofarmacia, a documentelor justificative pentru calitatea/durata de utilizare a Produselor comercializate, respectiv, certificate de autenticitate și/sau de conformitate, direct de la producător și/sau distribuitorii autorizați ai producătorului. Produsele sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Fiecare Produs are termenul de valabilitate inscripționat pe etichetă.

 

3.3. Prețul Produselor

3.3.1. Toate prețurile aferente Produselor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. În cazul Produselor aflate la promoție, prețurile barate afișate pe Site în dreptul Produselor participante la promoție reprezintă prețul Produsului, valabil anterior aplicării reducerii de preț.

3.3.1. În cazul în care, din eroare, prețul afișat pe Site este mai mic decât preţul real de comercializare al unui Produs practicat de către Vânzător la acel moment, sau în cazul în care alte detalii cu privire la Produse au fost afișate în mod greșit, inclusiv din cauză că detaliile au fost introduse greșit în baza de date a Vânzătorului, Vânzătorul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și va informa Clienții despre preţul real al Produsului, prin orice mijloc de comunicare utilizat de către Vânzător, în cel mai scurt timp posibil. În cazul Produselor cu preț greșit pentru care Comanda a fost deja finalizată și confirmată de către Vânzător, Vânzătorul are dreptul de a denunța în mod unilateral Contractul și de a anula livrarea respectivului Produs, fapt acceptat de către Client prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții. Vânzătorul va informa Clientul, în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea apărută și anularea Comenzii. În acest caz, Clientul va putea comanda Produsul la prețul comunicat de către Vânzător.

3.3.2. Plata Produselor comandate se poate efectua în avans, prin card bancar, sau la livrarea Produselor de către curier (rambus). În funcție de natura Produselor comercializate, Vânzătorul va avea dreptul ca, pentru anumite Produse, să solicite achitarea prețului exclusiv în avans.

3.3.3. Produsele comandate cu plata în avans se vor livra doar după achitarea integrală a acestora. Produsele vor fi considerate achitate la data creditării contului Ecofarmacia cu suma reprezentând contravaloarea integrală a acestora. Facturarea Produselor achiziționate se face exclusiv în RON și doar pe numele persoanelor fizice. În considerarea faptului că Site-ul este adresat în mod exclusiv persoanelor fizice, Vânzătorul nu va emite facturi pe nume de persoane juridice.  

3.3.4. În cazul în care plata se efectuează prin card bancar, Vânzătorul va debita contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea Produselor comandate. Autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul procesatorilor de plată: PayU, MobilPay și Plati Online.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci din România sau din alte țări sub siglele VISA și MasterCard, cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

3.3.5. Vânzătorul nu este și nu va putea fi ținut responsabil pentru orice cost suplimentar suportat de către Client în cazul plăților online, cum ar fi dar fără a se limita la comisioane bancare, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Toate costurile astfel generate vor fi suportate în mod exclusiv de către Client.

3.3.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra Produselor până la achitarea integrală a preţului de către Client.

3.3.7. Pentru fiecare Comandă, taxa de transport va fi indicată separat. Costurile de livrare vor fi în sarcina Clientului, cu excepția Comenzilor a căror valoare totală depășește 100 (o sută) lei, caz în care acestea vor fi suportate de către Vânzător. Orice alte costuri legate de transport ce vor interveni între transportator şi Client după ce Produsele vor fi fost livrate de către Vânzător vor reveni în sarcina exclusivă a Clientului.

 

 

 

3.4. Comanda

3.4.1. Clientul poate transmite Comenzi pentru Produsele comercializate de către Vânzător pe Site, prin adăugarea Produsului dorit în coșul de cumpărături. Toate Comenzile de Produse vor putea fi transmise  exclusiv pe Site, cu excepția cazului în care Vânzătorul dispune altfel.

3.4.2. La momentul accesării coșului de cumpărături, Produsele adăugate în acesta vor fi afișate, pentru a fi confirmate de către Client.

După confirmare, Clientul va trebui să completeze formularul de comandă cu detaliile pentru livrare și facturare, respectiv nume şi prenume Client, adresa de livrare/facturare, cod poștal, adresa de e-mail  și numărul de telefon.

Ulterior completării detaliilor pentru livrare, Clientul va alege una dintre metodele de plată disponibile pentru Comandă. Imediat după indicarea și confirmarea modalității de plată, Comanda se va considera efectuată.

3.4.3. Clientul va primi un e-mail de confirmare a acceptării și înregistrării Comenzii. În situaţia în care Clientul a selectat plata cu cardul, acesta va primi un e-mail suplimentar pentru confirmarea plăţii.

3.4.4. Comanda se consideră finalizată doar la momentul indicării, de către Client, a modalitățiii de plată aleasă și a confirmării acesteia în mod expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături fără finalizarea Comenzii, nu generează înregistrarea Comenzii și, respectiv, nu determină rezervarea automată a Produsului/Produselor din coș.

3.4.5. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii și își exprimă acordul cu privire la posibilitatea Vânzătorului de a-l contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de către Vânzător, în orice situație în care acesta va considera că este necesară contactarea Clientului.

3.4.6. Contractul se va considera încheiat doar la momentul confirmării acceptării Comenzii de către Vânzător. Toate Comenzile vor putea fi transmise exclusiv în limba română.

Vânzătorul poate denunța unilateral Comanda efectuată de către Client, printr-o notificare prealabilă transmisă Clientului prin orice mijloc de comunicare ales de către Vânzător, fără a putea fi obligat la plata de despăgubiri, în cazul în care:

 • în caz de plată online, banca emitentă a cardului Clientului nu acceptă plata sau procesatorul de carduri agreat de Vânzător nu validează tranzacția, indiferent de motiv;
 • datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Clientului pe Site produce și/sau poate produce daune de orice natură, prejudiciază în orice fel Site-ul, Societatea și/sau partenerii acesteia;
 • sunt realizate mai mult de două încercări de livrare consecutive, eșuate.

3.4.7. Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a niciunui Produs afișat pe Site și își rezervă dreptul de a anula în mod unilateral o Comandă, total sau parțial, în cazul în care anumite Produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile, indiferent de motiv (lipsă temporară din stoc, epuizarea ediției, etc.).  În eventualitatea în care Produsul a fost deja plătit de către Client, sumele achitate vor fi rambursate de către Vânzător în termen de maximum 14 zile calendaristice de la data anulării Comenzii.

3.4.8. Toate Comenzile Clientului și stadiul acestora vor fi salvate în Contul creat de Client, la rubrica ”Comenzile mele” și vor putea fi vizualizate de acesta oricând va considera de cuviință.

 

3.5. Livrarea Produselor

3.5.1. Livrarea Produsele se va face prin intermediul unor firme de curierat rapid, la adresa de livrare indicată de către Client, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data confirmării Comenzii de către Vânzător. În caz de depășire a termenului de livrare menționat anterior, Vânzătorul va informa Cumpărătorul pe e-mail și va agrea, de comun acord cu acesta, prelungirea termenului de livrare cu o perioadă de cel mult 14 zile. Clientul are la dispoziție un termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării de informare de către Vânzător, pentru a-și exprima opțiunea cu privire la Produsul comandat și termenul propus de către Vânzător. Lipsa primirii, de către Vânzător, a unui răspuns din partea Clientului în termenul menționat va reprezenta un accept tacit al Clientului cu privire la prelungirea perioadei de livrare, conform termenului indicat de către Vânzător.

3.5.2. În cazul în care Vânzătorul nu livrează Produsele în termenul suplimentar convenit, Clientul are dreptul de a rezilia contractul si de a anula Comanda, prin transmiterea unei informări scrise în acest sens către Vânzător. În caz de reziliere a contractului și anulare a Comenzii, Vânzătorul va rambursa către Client prețul Produselor achitate în avans în termen de cel mult 14 zile de la data la care Clientul a comunicat Vânzătorului decizia de reziliere a contractului. Toate sumele vor fi rambursate către Client exclusiv prin transfer bancar, în contul indicat de Client.

3.5.3. Vânzătorul va asigura livrarea Produselor în mod exclusiv pe teritoriul României.

3.5.4. Toate Produsele livrate de către Vânzător vor fi ambalate în mod corespunzător și vor fi însoțite de factură. Clientul are obligația de a verifica Produsele la primirea coletului și de a refuza primirea acestuia în cazul în care constată că Produsele prezintă deteriorări.

3.5.5. Vânzătorul va transmite firmei de curierat rapid datele cu caracter personal ale Clientului exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a Produselor achiziționate de Client de pe Site-ul Societății și numai cu respectarea întocmai a prezentului Document. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții, prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS), în limitele și în scopul prevăzut în prezentul înscris.

3.6. Retragerea/Returnarea Produselor

3.6.1. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014, Clientul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare și de a returna Produsul comandat Vânzătorului în termen de 14 zile de la data la care Clientul, sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Client, intră în posesia fizică a Produsului. În cazul în care Clientul a comandat, prin aceeași comandă, mai multe Produse care au fost livrate separat, termenul de 14 zile se va calcula de la data la care Clientul, sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs.

3.6.2. Returnarea Produselor după expirarea termenului de 14 zile menționat anterior va da dreptul Vânzătorului să refuze primirea acestora.

3.6.3. Toate Produsele se vor returna în aceleași condiții în care acestea au fost primite de Client, respectiv în ambalajul original, fără nici un fel de deteriorări, cu toate etichetele intacte, în aceeași cantitate și cu documentele însoțitoare. Produsele ce constituie un kit vor trebui returnate ca un kit. Clientul își pierde dreptul de retragere și Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea Produselor care nu îndeplinesc condițiile anterior menționate.

3.6.4. În conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2014, nu vor putea fi returnate și Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza returnarea Produselor desigilate și/sau despachetate care, prin natura lor și în conformitate cu prevederile legale, nu pot fi returnate sau sunt susceptibile de a se degrada ori expira rapid, inclusiv dar fără a se limita la produse cosmetice, creme, suplimente alimentare, parfumuri precum și orice alte Produse de această natură..

3.6.5. Anterior returnării, Clientul va comunica Vânzătorului intenția de returnare a Produsului și datele contului bancar în care Vânzătorul va putea rambursa contravaloarea Produsului. Intenția de returnare a Produsului se va transmite în scris, prin oricare din următoarele variante:

 1. prin email, la adresa office@cumparamedicamente.ro sau

3.6.6. Toate costurile generate de returnarea Produselor revin în sarcina exclusivă a Clientului. Acesta va suporta costul direct al returnării Produselor și nu va putea solicita rambursarea acestora de către Vânzător. Prin excepție, cheltuielile de returnare vor fi suportate de către Vânzător în cazul în care Produsul returnat nu este cel comandat de către Client. Clientul va fi responsabil pentru diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării Produselor.

3.6.7. Clientul va transmite Produsele returnate la adresa de la care i-au fost trimise.

3.6.8. Vânzătorul va rambursa Clientului prețul Produsului returnat în termen de 14 zile de la data primirii Produsului returnat de către Vânzător, prin transfer bancar în contul indicat de către Client. Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Nu face parte din prețul Produsului și nu va face obiectul rambursării costul de livrare al Produsului de la Vânzător la Client, în cazul în care, în conformitate cu prezentul Document, acesta a fost achitat de către Client.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal / Politica de confidențialitate

4.1. Ecofarmacia Network S.R.L este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub numărul 16850.

4.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Ecofarmacia Network S.R.L., prin Create Direct S.R.L., are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

4.3. Ecofarmacia colectează datele cu caracter personal ale Clientului și ale Utilizatorului care are creat un Cont pe Site în următoarele scopuri:

 • validarea, expedierea, facturarea și livrarea Comenzilor către acesta;
 • soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură privind Produsele comandate, Comenzile transmise sau Contractele încheiate;
 • pentru a asigura posibilitatea Utilizatorilor de a Comanda Produse de pe Site;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
 • contactarea Clientului și/sau a Utilizatorului, la cererea acestuia;
 • realizarea de studii de piață în vederea determinării gradului de satisfacție al Clienților/Utilizatorilor;
 • scopuri statistice.

4.4. Prin crearea Contului, accesarea Site-ului și/sau comandarea de Produse de pe Site, vă  exprimați consimțământul expres și neechivoc cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către Ecofarmacia Network S.R.L., atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate în prezentul Document, în conformitate cu art. 5 alin. 1 din Legea nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004. Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Ecofarmacia, aveți dreptul de a nu utiliza Site-ul şi de a nu oferi societății Ecofarmacia Network S.R.L. date cu caracter personal. 

4.5. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate împuternicitului Societății, Create Direct S.R.L. Suplimentar, datele vor putea fi transmise partenerilor contractuali ai Ecofarmacia.

4.6. Oricare Utilizator sau Client are dreptul de a obține de la Ecofarmacia, la cerere, în mod gratuit:

 1. confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
 2. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001;
 4. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform literelor b) sau c) de mai sus, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

4.7. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

4.8. Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la sediul Ecofarmacia Network S.R.L. indicat în preambul, în atenția Departamentului de Relații cu Clienții. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

4.9. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

4.10. Vânzătorul poate sa colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la Site. Aceste date pot fi folosite de către Ecofarmacia pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi sau cu scop statistic. Totodată, Ecofarmacia utilizează sondaje trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe Site, pentru colectarea de date demografice despre Client, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul consumatorilor, precum și studii de satisfacție a Clienților/Utilizatorilor privind serviciile Ecofarmacia, în scopul adaptării ofertei la așteptările Clienților. Clientul/Utilizatorul poate oferi astfel de date în mod voluntar și poate renunța în orice moment la participarea la sondajele Ecofarmacia, fără furnizarea datelor și fără nici o consecință negativă asupra sa în cazul manifestării dreptului de renunțare.

4.11. Clientul sau Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial, prin accesarea formularelor disponibile pe Site, din meniul „Contul meu/Setari”.

4.12. Ecofarmacia Network S.R.L. nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe server-ele furnizorului de servicii de plată online.

4.13. Politica de confidențialitate vizează doar datele furnizate voluntar de către Client sau Utilizator exclusiv pe Site. Ecofarmacia nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara Site-ului.

4.14. Ecofarmacia nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date privind datele cu caracter personal.

 

 1. Newsletter și alerte

5.1. Orice Utilizator sau Client care își creează un cont pe Site are posibilitatea de a opta pentru primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului, transmise prin poșta electronică (e-mail),  SMS și/sau apel telefonic.

5.2. Acordul exprimat prin bifarea opțiunii de acord pe Site va reprezenta consimțământul expres și neechivoc al Clientului/Utilizatorului cu privire la primirea de Newslettere și/sau alerte din partea Ecofarmacia.

5.3. Utilizatorul/Clientul va putea renunța în orice moment la primirea de newslettere și/sau alerte, prin oricare din următoarele modalități:

 • accesarea link-ului de dezabonare, special destinat de la finalul newsletter-ului și/sau alertei primite;
 • folosirea opțiunilor disponibile în Contul de Client pentru modificarea acceptului său de a primi newslettere și/sau alerte;
 • contactarea Ecofarmacia, utilizând instrumentele dinsponibile pe Site la secțiunea „SUPORT” fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

5.5. Ecofarmacia își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletter și/sau alerte, precum și dreptul de a restricționa accesul unui abonat la newsletter și/sau de a elimina din baza sa de date orice Utilizator/Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletter și/sau alerte în cazul în care va considera că acesta, prin atitudinea sa, încalcă prevederile prezentului Document, periclitează Site-ul și/sau imaginea Vânzătorului și/sau a partenerilor contractuali ai acestuia, fără vreo notificare prealabilă sau angajament ulterior din partea Societății.

5.6. Toate drepturile cu privire la conținutul newsletter-ului și/sau al alertelor transmise de către Vânzător aparțin Societății.

5.7. Newsletter-ul va putea fi retrimis de abonați către terțe persoane, pe propria răspundere, fără a modifica structura sau conținutul mesajelor în cauză. În acest caz se va considera că terțele persoane în cauză au fost informate de către abonați cu privire la prevederile prezentului Document.

 

 1. Dreptul de autor

6.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la texte, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, conţinut multimedia, programe, scripturi și orice alte date prezentate pe Site-ul cumparamedicamente.ro, este proprietatea exclusivă a Ecofarmacia Network S.R.L. și este protejat în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

6.2. Copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Ecofarmacia, includerea oricărui conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea semnelor care semnifică dreptul de autor al Ecofarmacia asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, fără acordul expres scris al Ecofarmacia Network S.R.L., reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale Ecofarmacia și va da dreptul acesteia la obligarea persoanelor în culpă la plata de despăgubiri, precum și la acoperirea întregului prejudiciu produs Societății. Nici un Conţinut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu dă naștere la o obligaţie contractuală în sarcina Ecofarmacia sau a angajatului care a mijlocit transferul de conţinut.

6.3. Orice fel de informații transmise de Utilizator către Societate prin intermediul Site-ului, altele decat cele legate de procesul de cumpărare-vânzare a unor Produse și informații cu caracter personal ale Utilizatorului, conferă Societății dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a distribui, prin orice mijloc media, oriunde aceste informații.

 

 1. Dispoziții finale

7.1. În limita prevederilor din prezentul Document - Termeni și Condiții, Ecofarmacia nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Societatea nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Societății. Pentru respectivele website-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor website-urilor respective.

7.2. Nici una dintre părţile unui Contract încheiat între Client și Vânzător nu va fi ţinută răspunzătoare pentru neexecutarea Contractului şi a obligaţiilor lor contractuale, dacă acea neexecutare se datorează unui eveniment considerat în mod rezonabil a fi eveniment de forţă majoră. Partea care invocă evenimentul de forţă majoră va notifica cealaltă parte în scris în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la apariţia acelui eveniment, iar partea care notifică va lua toate măsurile disponibile şi necesare pentru a limita orice efecte adverse posibile ale evenimentului de forţă majoră. În situaţia în care evenimentul de forţă majoră depăşeşte 15 (cincisprezece) zile calendaristice, atunci oricare parte va avea dreptul de declara încetarea imediată a Contractului.

7.3. Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/utilizarea Site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către Ecofarmacia Utilizatorului/Clientului, acesta din urmă își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Document – ”Termeni și Condiții”.

7.4. Prezentul Document, conţinutul acestuia, Site-ul și Contractul încheiat între Vânzător și Client precum şi orice conflict care ar putea apărea între Client/Utilizator și Ecofarmacia vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din România. Toate disputele vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabilă, de comun acord. Dacă aceasta nu va fi posibil, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă de la sediul Ecofarmacia Network S.R.L.

7.5. În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare.

7.6. Ecofarmacia își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia și/sau Conținutul, oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil al Utilizatorului și/sau Clientului, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Odată cu lansarea unei Comenzi, Ecofarmacia înțelege că Utilizatorul/Clientul a citit și înțeles acești ”Termeni și Condiții” care guvernează regulile de funcționare ale acestui Site, iar Comanda lansată de Client și confirmată de Ecofarmacia are valoare de contract încheiat între părți, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din acesta.